Νοσοκομειακή Μελέτη PNA

Το 2010 η ΡΝΑ για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιούργησε Νοσοκομειακή Μελέτη με στοιχεία αγορών και κατανάλωσης φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού από τα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας

Η Νοσοκομειακή Μελέτη της ΡΝΑ είναι απογραφική. Η ΡΝΑ διαθέτει στοιχεία από το 2007 έως και σήμερα για τις 1η, 2η, 3η, 4η, 5η & 6η ΥΠΕ. 
Τα στοιχεία περιέχουν τις αγορές των Νοσοκομείων από τις Φαρμακευτικές εταιρίες και τις εξαγωγές των φαρμακείων των Νοσοκομείων προς τις κλινικές και την κατανάλωση ανά κλινική του κάθε νοσοκομείου. 

Τι περιέχει η Νοσοκομειακή Μελέτη της ΡΝΑ

Φαρμακευτικά Σκευάσματα

Η Νοσοκομειακή Μελέτη της ΡΝΑ περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία εισάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. 

Περιγραφή Συσκευασίας

Η περιγραφή της εμπορικής ονομασίας και της συσκευασίας του κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος στην Νοσοκομειακή Μελέτη της ΡΝΑ είναι όπως αυτή περιγράφεται από τον ΕΟΦ.

Εταιρεία

Η εταρεία στην οποία αντιστοιχείται το κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα στην Νοσοκομειακή Μελέτη της ΡΝΑ είναι η εταιρία Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) του προϊόντος, όπως περιγράφεται από τον ΕΟΦ. 

Τιμές Σκευασμάτων

Οι αξίες στην Νοσοκομειακή Μελέτη της ΡΝΑ υπολογίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ δελτίο τιμών του ΕΟΦ. 

Νοσοκομειακά Τμήματα

Η ΡΝΑ διατηρεί την περιγρφή των κλινικών - τμημάτων που δίνουν τα Νοσοκομεία ώστε τα στοιχεία στην Νοσοκομειακή Μελέτη να διατηρούν την ακεραιότητα τους. 

Θεραπευτικές κατηγορίες ATC

Οι θεραπευτικές κατηγορίες που περιέχονται στην Νοσοκομειακή Μελέτη της PNA είναι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της EphMRA.

Μελέτη Ισοζυγίου

Η Νοσοκομειακή Μελέτη Ισοζυγίου της ΡΝΑ, περιέχει στοιχεία αγορών και κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας. 
Τα στοιχεία που περιέχονται στην Μελέτη του Ισοζυγίου έχουν αναχθεί σε επίπεδο κουτιού ενώ οι αξίες υπολογίζονται από την Νοσοκομειακή τιμή όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εν ισχύ δελτίο τιμών του ΕΟΦ.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά:

ΥΠΕ

Νοσοκομείο

Θεραπευτική Κατηγορία (ATC 1, ATC 2, ATC 3, ATC 4)

Δραστική Ουσία

Εμπορική Ονομασία

Συσκευασία - Κωδικό ΕΟΦ

Εταιρεία

Γενόσημο / Πρωτότυπο / Unidentified (προϊόν χωρίς δραστική) / Προϊόν Εισαγωγής ΙΦΕΤ

Μελέτη Κλινικών

Η Νοσοκομειακή Μελέτη Κλινικών της ΡΝΑ, περιέχει στοιχεία κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων ανά Κλινική από τα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας. 
Τα στοιχεία που περιέχονται στην Μελέτη του Ισοζυγίου έχουν αναχθεί σε επίπεδο κουτιού ενώ οι αξίες υπολογίζονται από την Νοσοκομειακή τιμή όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εν ισχύ δελτίο τιμών του ΕΟΦ.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά:

ΥΠΕ

Νοσοκομείο

Κλινική

Θεραπευτική Κατηγορία (ATC 1, ATC 2, ATC 3, ATC 4)

Δραστική Ουσία

Εμπορική Ονομασία

Συσκευασία - Κωδικό ΕΟΦ

Εταιρεία

Γενόσημο / Πρωτότυπο / Unidentified (προϊόν χωρίς δραστική) / Προϊόν Εισαγωγής ΙΦΕΤ

Custom Μελέτη

H PNA έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει τα στοιχεία από τις παραπάνω μελέτες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Τα στοιχεία μπορούν να διατεθούν στον πελάτη συγκεντρωτικά, είτε με μερική ανάλυση σε συγκεκριμένα Νοσοκομεία.  Επίσης μπορεί να γίνει μετάφραση των ATC από EphMRA σε WHO, ομαδοποίηση κλινικών, αλλαγή εταιριών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Contatc US

Παρουσίαση Νοσοκομειακής Μελέτης PNA

Data Cube Viewer

Φιλικό Στον Χρήστη

Η λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης της Νοσοκομειακής Μελέτης της ΡΝΑ δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις υπολογιστή. Η ΡΝΑ με την παράδοση της Νοσοκομειακής Μελέτης παρέχει, χωρίς χρέωση, training στην λειτουργία του λογισμικού.

Γρήγορο

Άμεση προεπισκόπηση των αναφορών που σχεδιάζονται στο λογισμικό. Δυνατότητα αποθήκευσης σχεδίου αναφοράς. 

Δεν Απαιτεί Εγκατάσταση

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί από την ΡΝΑ και δεν απαιτεί εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. Λειτουργεί σε Windows (7,8 & 10)

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων σε  Excel

Το λογισμικό διαχείρισης της Νοσοκομειακής Μελέτης της ΡΝΑ, δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών σε επεξεργάσιμο αρχείο  Excel

Προσαρμοσμένη Προβολή

Η ΡΝΑ μπορεί να δημιουργήσει τις προβολές που επιθυμείτε, growth, mat growth, επιπλέον περιόδους 9μηνα,

Δωρεάν

Η PNA παρέχει χωρίς επιπλέον χρέωση το λογισμικό διαχείρισης της Μελέτης Data Cube Viewer. Το λογισμικό δεν έχει περιορισμό στον αριθμό χρηστών. 

Links

Ask for Reports

Ask for Pricing

Follow Us