Εταιρικό Προφίλ

Ποιοι είμαστε

Η PNA ιδρύθηκε το 2009 με βασική υπηρεσία την παραγωγή Νοσοκομειακής Μελέτης. Από το 2010 η ΡΝΑ είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που παρήγαγε Νοσοκομειακή Μελέτη με στοιχεία αγορών και κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας. Από το 2015 η ΡΝΑ δραστηριοποιείται και στον χώρο του ηλεκτρονικού marketing, παρέχοντας υπηρεσίες σχεδιασμένες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Συνοπτικά οι υπηρεσίες της PNA είναι:

Νοσοκομειακή Μελέτη

PNA’s Reports

Ad Hoc Market Research

PNA’s HCP Consents

PNA’s Newsletter Stats

PNA’s Webinars

PNA’s Remote i-detailing

PNA’s UHS

Ευελιξία και εξυπηρέτηση

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες της ΡΝΑ

Η ΡΝΑ μπορεί να δημιουργήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαντούν στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη. με την πολυετή εμπειρία στον χώρο της υγείας και την διάθεση συνεργασίας της ΡΝΑ, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος, χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά του πελάτη. 

Οι συνεργάτες μας

PNA & GET2WORK

Η ΡΝΑ από το 2017 έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρία παροχής υπηρεσιών στον χώρο της υγείας GET2WORK. Η GET2WORK στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΡΝΑ έχει αναλάβει την προώθηση της νοσοκομειακής μελέτης της ΡΝΑ.

PNA & INSIGHT HEALTH

Η ΙNSIGHT Health GmbH & Co. KG είναι μια εταιρία στον χώρο παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας από το 1999. Η ΡΝΑ μπορεί να προσφέρει μελέτες σχετικά με την κατανάλωση φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Γερμανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης σε συνεργασία με την NSIGHT Health GmbH & Co. KG η ΡΝΑ μπορεί να προσφέρει την υπηρεσία SHARK (international patent database) η οποία περιέχει στοιχεία από 28 χώρες καλύπτοντας το 85% της παγκόσμιας αγοράς.

Links

Ask for Reports

Ask for Pricing

Follow Us